Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


 Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Kontakt

 Strona główna WT US

 Studia K-K Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

________________________

 Kontakt

 Strona główna WT US


Studia Podyplomowe z Teologii

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego od roku akademickiego 2012/2013 prowadzi dwuletnie Studia Podyplomowe z Teologii w Koszalinie. Z tej formy kształcenia mogą skorzystać wszyscy absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku absolwentów teologii, studia te pozwalają na zdobycie tzw. licencjatu kościelnego i rozpoczęcie pracy nad doktoratem. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się we środy w godz. 1600-2050 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie.

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęla się VII edycja studiów podyplomowych (zajęcia są łączone z drugim rokiem VI edycji).


Dwuletnie Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w Koszalinie. adresowane są do tych, którzy posiadają tytuł magistra i pracują jako nauczyciele w szkołach różnych typów albo mają ukończone studia I stopnia i kontynuują studia połączone z przygotowaniem pedagogicznym. Ta forma studiów pozwala na zdobycie uprawnień do nauczania religii w szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych, które nie kończą się maturą). Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 830-1850 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęla się II edycja tego kierunku studiów podyplomowych.Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2020 Design by Skrzat®